Taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

Pristatymo terminai ir sąlygos

Prekių pristatymas DPD kurjeriu Lietuvoje kainuoja 2.95 EUR (į Kuršių Neriją – papildomai 15 EUR).

Visas prekes įprastai pristatome per 2-3 darbo dienas.

Tapetų parduotuvėje Vilniuje (Vytenio g. 20) - atsiėmimas nemokamas.

Plačiau...


Atsiskaitymo būdai:

1. Atsiskaitymas elektronine bankininkyste per "Paysera" sistemą.

2. Atsiskaitymas bankiniu pavedimu (išankstinė sąskaita).

3. Atsiskaitymas visomis mokėjimo kortelėmis (tiek debetinėmis, tiek kreditinėmis).

3. Atsiskaitymas grynais pinigais kurjeriui pristačius užsakymą.

Plačiau...


Prekes galite grąžinti per 14 dienų

Prekes grąžinti arba pakeisti kitomis Klientas gali per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento
(pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape).

Plačiau...


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „LAIVIRA“, buveinės adresas: Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius, juridinio asmens kodas 123055170, PVM mokėtojo kodas LT230551716;

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės paslaugomis. Naudotis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuve ir joje pirkti turi teisę: - veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; - juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Privatumo politika

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. 2.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.8. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.9. Klientas, užsiregistruodamas tapetuparduotuve.lt Parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš tapetuparduotuve.lt Parduotuvės apie naujus straipsnius, akcijas ir pan. tapetuparduotuve.lt Parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui sąlygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo.

3. Užsakymo ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių kainos TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

Atsiskaitymas elektronine bankininkyste per Paysera sistemą

TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje sufomavus užsakymą, Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į Paysera sistemą. Ši sistema Jums leis atsiskaityti naudojantis visų Lietuvoje veikiančių bankų elektronine bankininkyste. Apmokėjimas per Mokėjimai.lt matomas iš karto, todėl atsiskaitant šiuo būdu, Jūsų užsakymo vykdymo laikas bus trumpiausias.

Atsiskaitymas pavedimu

TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje sufomavus užsakymą, prekes rezervuojamos, o Jums el. paštu atsiunčiama informacija, kad užsakymas paruoštas apmokėjimui. Rezervuotos prekės saugomos tris darbo dienas. Jeigu per tiek laiko negaunamas mokėjimas, tuomet rezervacija panaikinama ir prekės grąžinamos į prekybą.

Atsiskaitymas grynais pinigais kurjeriui pristačius užsakymą

Atsiskaitymas grynais pinigais kurjeriui, kai jis Jums pristatys užsakymą. Būtų malonu, jei reikiamą sumą kurjeriui turėtumėte be grąžos.

3.3. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

4. Pristatymo terminai ir sąlygos

4.1. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai tapetuparduotuve.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, tapetuparduotuve.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

4.3. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.4. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.

4.6. Prekių pristatymas Lietuvoje kainuoja 2.95 EUR, kai pristato įgaliota kurjerių tarnyba UAB „DPD Lietuva“ (į Kuršių Neriją – papildomai 15EUR). Prekių atsiėmimas iš tapetų parduotuvių Vilniuje, Vytenio g. 20 arba Verkių g. 29- nemokamas .

4.7. Prekių pristatymas į ES apskaičiuojamas pagal šalį ir tikslų svorį ir tik administratoriui patvirtinus tikslų pristatymo mokestį. Prieš užsakant siunta į kitą šalį patariama pasiteirauti apie Jus dominančių prekių pristatymą elektroninių paštu info@tapetuparduotuve.lt

4.8. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.9. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

4.10. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo. Jeigu pirkimą vykdo juridinio asmens įgaliotas atstovas ir pageidauja, kad PVM sąskaita-faktūra būtų išrašyta juridinio asmens vardu, juridinio asmens įgaliotas atstovas TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pardavėjui atitinkamą laisvos formos prašymą. PVM sąskaitą-faktūrą juridiniam asmeniui Pardavėjas išrašo ir pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo juridinio asmens įgalioto atstovo prašymo gavimo. PVM sąskaita-faktūra juridiniam asmeniui siunčiama juridinio asmens įgalioto atstovo prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

5. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

5.1. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.

5.2. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

5.3. TAPETUPARDUOTUVE.LT nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

5.4.. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

5.5. TAPETUPARDUOTUVE.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu tapetuparduotuve.lt, pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti arba grąžinti sumokėtus pinigus.

5.6. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.6.1. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5.6.2. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. TAPETUPARDUOTUVE.LT neatsako tais atvejais, kai buvo užsakytas neteisingas perduotų prekių kiekis. Klientas prieš užsakydamas prekes gali pasinaudoti reikiamo kiekio skaičiuokle arba kreiptis į TAPETUPARDUOTUVE.LT, kurios personalas mielai padės suskaičiuoti reikiamą kiekį.

5.6.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą.

6.2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti TAPETUPARDUOTUVE.LT prekių įsigijimo dokumentus.

*Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių TAPETUPARDUOTUVE.LT etiketę.

6.4. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti TAPETUPARDUOTUVE.LT tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą TAPETUPARDUOTUVE.L banko sąskaitą.

6.5. Tais atvejais, kai TAPETUPARDUOTUVE.LT neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6.6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir tapetuparduotuve.lt pirktų ir grąžinamų prekių gavimo. Sumos, sumokėtos kokybiškų prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

6.7. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

 

6. Kitos nuostatos

7.1. Visi pranešimai TAPETUPARDUOTUVE.LT turi būti teikiami elektroniniu paštu info@tapetuparduotuve.lt arba telefonu +370 655 00866.

7.2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir tapetuparduotuve.lt vyksta valstybine kalba.

7.3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.4. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.6. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos
raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų
nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei
problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį
subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,
www.vvtat.lt) arba į teismą. Elektroninė ginčų sprendimo platformą ec.europa.eu/odr/.

7.8. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Pirkimo sąlygos ir taisyklės - Tapetų parduotuvė

Taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

Pristatymo terminai ir sąlygos

Prekių pristatymas DPD kurjeriu Lietuvoje kainuoja 2.95 EUR (į Kuršių Neriją – papildomai 15 EUR).

Visas prekes įprastai pristatome per 2-3 darbo dienas.

Tapetų parduotuvėje Vilniuje (Vytenio g. 20) - atsiėmimas nemokamas.

Plačiau...


Atsiskaitymo būdai:

1. Atsiskaitymas elektronine bankininkyste per "Paysera" sistemą.

2. Atsiskaitymas bankiniu pavedimu (išankstinė sąskaita).

3. Atsiskaitymas visomis mokėjimo kortelėmis (tiek debetinėmis, tiek kreditinėmis).

3. Atsiskaitymas grynais pinigais kurjeriui pristačius užsakymą.

Plačiau...


Prekes galite grąžinti per 14 dienų

Prekes grąžinti arba pakeisti kitomis Klientas gali per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento
(pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape).

Plačiau...


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „LAIVIRA“, buveinės adresas: Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius, juridinio asmens kodas 123055170, PVM mokėtojo kodas LT230551716;

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės paslaugomis. Naudotis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuve ir joje pirkti turi teisę: - veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; - juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Privatumo politika

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. 2.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.8. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.9. Klientas, užsiregistruodamas tapetuparduotuve.lt Parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš tapetuparduotuve.lt Parduotuvės apie naujus straipsnius, akcijas ir pan. tapetuparduotuve.lt Parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui sąlygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo.

3. Užsakymo ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių kainos TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

Atsiskaitymas elektronine bankininkyste per Paysera sistemą

TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje sufomavus užsakymą, Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į Paysera sistemą. Ši sistema Jums leis atsiskaityti naudojantis visų Lietuvoje veikiančių bankų elektronine bankininkyste. Apmokėjimas per Mokėjimai.lt matomas iš karto, todėl atsiskaitant šiuo būdu, Jūsų užsakymo vykdymo laikas bus trumpiausias.

Atsiskaitymas pavedimu

TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvėje sufomavus užsakymą, prekes rezervuojamos, o Jums el. paštu atsiunčiama informacija, kad užsakymas paruoštas apmokėjimui. Rezervuotos prekės saugomos tris darbo dienas. Jeigu per tiek laiko negaunamas mokėjimas, tuomet rezervacija panaikinama ir prekės grąžinamos į prekybą.

Atsiskaitymas grynais pinigais kurjeriui pristačius užsakymą

Atsiskaitymas grynais pinigais kurjeriui, kai jis Jums pristatys užsakymą. Būtų malonu, jei reikiamą sumą kurjeriui turėtumėte be grąžos.

3.3. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

4. Pristatymo terminai ir sąlygos

4.1. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai tapetuparduotuve.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, tapetuparduotuve.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

4.3. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.4. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.

4.6. Prekių pristatymas Lietuvoje kainuoja 2.95 EUR, kai pristato įgaliota kurjerių tarnyba UAB „DPD Lietuva“ (į Kuršių Neriją – papildomai 15EUR). Prekių atsiėmimas iš tapetų parduotuvių Vilniuje, Vytenio g. 20 arba Verkių g. 29- nemokamas .

4.7. Prekių pristatymas į ES apskaičiuojamas pagal šalį ir tikslų svorį ir tik administratoriui patvirtinus tikslų pristatymo mokestį. Prieš užsakant siunta į kitą šalį patariama pasiteirauti apie Jus dominančių prekių pristatymą elektroninių paštu info@tapetuparduotuve.lt

4.8. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.9. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

4.10. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo. Jeigu pirkimą vykdo juridinio asmens įgaliotas atstovas ir pageidauja, kad PVM sąskaita-faktūra būtų išrašyta juridinio asmens vardu, juridinio asmens įgaliotas atstovas TAPETUPARDUOTUVE.LT parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pardavėjui atitinkamą laisvos formos prašymą. PVM sąskaitą-faktūrą juridiniam asmeniui Pardavėjas išrašo ir pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo juridinio asmens įgalioto atstovo prašymo gavimo. PVM sąskaita-faktūra juridiniam asmeniui siunčiama juridinio asmens įgalioto atstovo prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

5. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

5.1. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.

5.2. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

5.3. TAPETUPARDUOTUVE.LT nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

5.4.. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

5.5. TAPETUPARDUOTUVE.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu tapetuparduotuve.lt, pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti arba grąžinti sumokėtus pinigus.

5.6. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.6.1. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5.6.2. TAPETUPARDUOTUVE.LT įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. TAPETUPARDUOTUVE.LT neatsako tais atvejais, kai buvo užsakytas neteisingas perduotų prekių kiekis. Klientas prieš užsakydamas prekes gali pasinaudoti reikiamo kiekio skaičiuokle arba kreiptis į TAPETUPARDUOTUVE.LT, kurios personalas mielai padės suskaičiuoti reikiamą kiekį.

5.6.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą.

6.2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti TAPETUPARDUOTUVE.LT prekių įsigijimo dokumentus.

*Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių TAPETUPARDUOTUVE.LT etiketę.

6.4. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti TAPETUPARDUOTUVE.LT tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą TAPETUPARDUOTUVE.L banko sąskaitą.

6.5. Tais atvejais, kai TAPETUPARDUOTUVE.LT neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6.6. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir tapetuparduotuve.lt pirktų ir grąžinamų prekių gavimo. Sumos, sumokėtos kokybiškų prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

6.7. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

 

6. Kitos nuostatos

7.1. Visi pranešimai TAPETUPARDUOTUVE.LT turi būti teikiami elektroniniu paštu info@tapetuparduotuve.lt arba telefonu +370 655 00866.

7.2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir tapetuparduotuve.lt vyksta valstybine kalba.

7.3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.4. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.6. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos
raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų
nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei
problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį
subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,
www.vvtat.lt) arba į teismą. Elektroninė ginčų sprendimo platformą ec.europa.eu/odr/.

7.8. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.